Kuidas muuta olemasolevat küsitlust?

Kui tekib vajadus muuta olemasolevat küsitlust, siis on Teil selleks alati võimalus.
1. Navigeerige Surveys > Surveys
2. Valige nimekirjast küsitlus, mida soovite muuta ja vajutage Edit
3. Tehke kõik soovitud muudatused
4. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu Save changes.

Kõiki küsitluse parameetreid pole võimalik muuta:
– Muuta ei saa küsitluse nime.
– Muuta ei saa küsitluse tüüpi.
– Muuta ei saa küsitluse vaikimisi keelt.
– Küsitluse keelt ei ole võimalik kustutada.
– Küsitlust ei ole võimalik kustutada.