Share response – vastuse jagamine

Kõiki vastajatelt saadud vastuseid saate jagada näiteks oma kolleegidega e-kirja teel. See funktsioon on kasulik, kui ettevõttes on palju erinevaid osakondi, kellel ei ole juurdepääsu küsitluse töölauale.

Vastuse jagamine:
1. Valige vastus, mida soovite jagada
2. Vajutage nuppu “Share this response”
3. Avatavas aknas sisestage inimese e-postiaadress, kellega soovite infot jagada
4. Vajutage “Share”

Kolleeg, kellega vastust jagate, näeb e-kirjas:
– Teie nime
– Kõikide küsimuste vastuseid ja kommentaare