Survease – kaks erinevat küsitluste tüüpi

Survease on uudne küsitlustarkvara, mille abil on lihtne kasvatada ettevõtete käivet ja klientide rahulolu. Selle abil on võimalik luua nii individuaalseid küsitlusi (Personal survey) kui ka veebi kaudu kõigile kättesaadavaid küsitlusi (Public survey).


Personal survey – individuaalne küsitlus, mis edastatakse kliendile e-kirja teel.

Iga küsitletava jaoks genereeritakse personaalne küsimustik, mis on seotud tema andmetega (nt ees- ja perekonnanimi, e-post, suhtluskeel, ostu sooritamise kuupäev jne). Küsimustik saadetakse e-kirjaga, individuaalse kutsena. See sisaldab alati tervitusteksti, küsimustiku esimest küsimust ning firma esindaja rekvisiite.

Pesonal Survey type

E-kirja teel saadetava kutse kujundamist vaata täpsemalt siit.
Küsimustiku saatmise õpetuse leiad siit.

Survease küsimustikes on kõik tulemused seotud kliendi andmetega, mis annab analüüsiks rohkem võimalusi. Samuti saab kliendile vajadusel otse süsteemist vastata.
Seda tüüpi küsimustikke on kõige parem kasutada siis, kui on olemas täielik klientide andmebaas.

Valdkondade kasutamisnäited:

  • Majutusettevõtted – küsimustik saadetakse kliendile check-out’ile järgneval päeval.
  • Kinnisvaraettevõtted – küsimustik saadetakse pärast tehingut. Ostu-müügitehingu puhul saadetakse küsitlus nii ostjale kui ka müüjale. Kinnisvara hindamise puhul saadetakse küsimustik 3–5 päeva pärast tehingu toimumist.
  • Reisikorraldajad – küsimustik saadetakse pärast ostu sooritamist ja reisilt naasmisel. Ostu sooritamise puhul uuritakse müügiinimeste efektiivsust. Reisilt naasnutelt uuritakse üldiseid muljeid.
  • E-poed – küsimustik saadetakse 5–7 päeva pärast ostu sooritamist.
  • Arstid (perearstid, hambaarstid) – küsimustik saadetakse visiidile järgneval päeval.
  • Spordiklubid – kuna kliendid kasutavad seda teenust aastaringselt, siis võib küsimustikku saata näiteks kaks korda aastas ning jälgida trendi.
  • Jaekaubandusettevõtted – saata üks kord poole aasta jooksul kõikidele püsiklientidele kui teenust kasutatakse aastaringselt või ostu sooritamisele järgneval päeval.

Public survey – veebi kaudu kõigile kättesaadav küsitlus

See küsimustik ei ole seotud konkreetse kliendiga ja on kättesaadav kõigile, kes teavad selle viidet (URLi). Küsitluse lingist võib genereerida QR-koodi, mille võib lisada näiteks erinevate turundusmaterjalidele, tootepakendile või lisada see kleebisena kliendile nähtavasse kohta

Public survey type

Valdkondade kasutamisnäited:

  • Toitlustusettevõtted – Restoranid ja kohvikud saavad küsitluse lingi või QR-koodi trükkida tšekile, visiitkaardile või koos arvega kliendile antava flaieri peale. Pitsarestoranid ja teised take-away teenust pakkuvad toitlustuskohad saavad valmistada kaasavõetavale toidukarbile kleebise.
  • Jaekaubandusettevõtete jaoks on mitmeid võimalusi. Küsitluse lingi võib trükkida tšeki või visiitkaardi peale. Lisaks võib paigaldada küsitluse terminalid, näiteks tahvelarvutid. Küsitluse terminalide kohta saate täpsemalt lugeda siit.
  • Hulgimüügiettevõtted – küsitluse lingid võib trükkida otse kauba pakendile.