Survease küsimuste tüübid

Survease platvormil on võimalik luua küsimustik kasutades erinevat tüüpi küsimusi.
Juhul, kui teil on vaja olemasolevatest erinevaid küsimusi, palume sellest julgelt teada anda, seda valikut on võimalik alati suurendada.

Soovitusindeksi küsimus

Kliendirahulolu on vaikimisi määratud küsimus Survease platvormil. See tähendab, et uut küsitlusankeeti luues on see küsimus esimene. Juhul kui kasutate Private küsitluse ankeeti, siis see küsimus lisatakse küsitletavale saadetavasse e-kirja.

Täpsemalt saate kliendirahulolu teooriast lugeda siit.

Viiese skaala küsimus (Scale of Five)

See on lisaküsimus, mille saab lisada küsitlusankeedile. Vastuseks pakutakse viit valikut:

  • 5 – Suurepärane
  • 4 – Väga hea
  • 3 – Keskmine
  • 2 – Halb
  • 1 – Kohutav

Kui kasutusel on mitmekeelne küsimustik, siis on vastused tõlgitud vastavasse keelde. Küsimuse saab määrata vastamiseks kohustusliku või vabatahtlikuna. Küsimusele saab lisada vaba tekstivälja.

Selle küsimuse tulemused kuvatakse töölaual. Arvutatakse keskmine skoor ning iga valiku kohta kuvatakse vastajate arv ja nende protsent.

Jah/Ei küsimus (Yes or No)

See on lisaküsimus, mille saab küsitlusele lisada. Vastuseks pakutakse kolm varianti:

  • Jah
  • Ei
  • Ei tea

Kui kasutusel on mitmekeelne küsimustik, siis on vastused tõlgitud vastavasse keelde. Küsimuse saab määrata vastamiseks kohustusliku või vabatahtlikuna. Küsimusele saab lisada vaba tekstivälja.

Selle küsimuse tulemused kuvatakse töölaual. Arvutatakse keskmine skoor ning iga valiku kohta kuvatakse vastajate arv ja nende protsent.

Vaba tekstküsimus (Text)

See on lisaküsimus, mille saab lisada küsitlusele. Vastuseks pakutakse võimalus lisada vaba tekstiline kommentaar.
Selle küsimuse tulemusi ei kuvata töölaual. Tulemusi saab näha küsitletava vastuste lehel.